Events

13η Διεθνή Έκθεση Prague Quadrennial of Performance Design and Space

13η Διεθνή Έκθεση Prague Quadrennial of Performance Design and Space

Ελληνική Εθνική Συμμετοχή στην 13η Διεθνή Έκθεση Prague Quadrennial ofPerformance Design and Space

18-28 Ιουνίου 2015

Το Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (Ε.Κ.Δ.Ι.Θ.) ανακοινώνειτην Ελληνική Συμμετοχή στην 13η Διεθνή Έκθεση Σκηνογραφίας και ΘεατρικήςΑρχιτεκτονικής της Πράγας (Prague Quadrennial of Performance Design andSpace, PQ).

Η Διεθνής Έκθεση πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια και πρόκειται για τημεγαλύτερη έκθεση Σκηνογραφίας, Παραστασιακού Χώρου και ΘεατρικήςΑρχιτεκτονικής παγκοσμίως. Στην PQ συμμετέχουν περισσότεροι από 5.000καλλιτέχνες από 70 περίπου χώρες και ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών απ’όλο τον κόσμο υπολογίζεται να ξεπεράσει τους 60.000. Μέχρι στιγμής η Ελλάδαέχει εκπροσωπηθεί στην PQ πέντε φορές αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις.

Η φετινή εθνική συμμετοχή έχει οργανωθεί με βάση τη συλλογικότητα και τηνομαδική εκπροσώπηση των Ελλήνων καλλιτεχνών. Η έκθεση ανοίγει τις πόρτες τηςγια το κοινό την Πέμπτη 18 Ιουνίου και η ελληνική αποστολή εργάζεταιπυρετωδώς όλο αυτό το διάστημα προκειμένου να στηθούν τα δύο περίπτερα με ταοποία συμμετέχει η Ελλάδα: ένα διαδραστικό cube στο section “Countries andRegions” στο Clam-Gallas Palace όπου θα προβάλλονται 27 έργα 20 καλλιτεχνώνκαι το περίπτερο στο “Student Section” στο Kafka’s House όπου θαπροβάλλονται ομαδικά έργα 240 φοιτητών από 9 ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.Την ευθύνη της Ελληνικής Εθνικής Εκπροσώπησης έχει αναλάβει το Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. μεεπιμελητή τον σκηνογράφο-ενδυματολόγο και αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Θάνο Βόβολη.Τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, τηςΈνωσης Σκηνογράφων και Ενδυματολόγων Θεάτρου Ελλάδας, του ΠανελλήνιουΕπιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων, υποστηρίζεται από το ΥπουργείοΠολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Οργανισμό Πολιτισμού καιΑνάπτυξης ΝΕΟΝ, το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, την Info-QuestTechnologies, τη Read-Point, τη VA Translations και τη Bodytalk.

Το θέμα της ελληνικής συμμετοχής διαμορφώθηκε ως «Nέες Xωρικότητες:Παραστατικές Τέχνες και υπαίθριος/ανοιχτός χώρος». H διευρυμένη αυτή χωρικήπροσέγγιση αποδεικνύεται ιδιαίτερα γόνιμη στην Ελλάδα. Κατ’ αρχάς λόγω τηςιστορικής διαστρωμάτωσης η οποία ορίζει ένα μεγάλο μέρος του φυσικού,αγροτικού και αστικού τοπίου στη χώρα μας. Κατά δεύτερον, λόγω των αίθριωνκλιματικών συνθηκών που ευνοούν τη δημιουργία και τη θέαση στον υπαίθριοχώρο. Τρίτον, λόγω της μακρόχρονης χωρικής και παραστασιακής παράδοσης τηςΕλλάδας σε ποικίλες μορφές του ανοιχτού και υπαίθριου χώρου.

Επιπλέον, η επιλογή του θέματος έχει γίνει σε συνάρτηση με τρείς άλλεςεξαιρετικά σημαντικές παραμέτρους στην Ελλάδα της κρίσης:

1. Ο εσωτερικός και εικαστικός χώρος της σκηνογραφίας είναι συνήθωςπολυδάπανος λόγω των κατασκευών που εμπεριέχει ενώ το παραστασιακό γεγονόςστον υπαίθριο/δημόσιο χώρο, είναι αφενός ένα εξίσου δημιουργικό πεδίο αλλάκαι ελάχιστα δαπανηρό, αφού συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τις έννοιες καιπρακτικές του ευρήματος-αντικειμένου/χώρου/ήχου (found object/space/sound).

2. Η θέαση του παραστασιακού γεγονότος στον ανοικτό/δημόσιο χώρο δενεξαρτάται πλέον από την οικονομική δυνατότητα και κοινωνική θέση του κοινού,καθώς είναι συνήθως ελεύθερη σε όλους.

3. H πρόθεση επανάκτησης της χρήσης του υπαίθριου και δημόσιου χώρου ωςπαραστασιακού χώρου που στην εποχή μας τίθεται υπό καθεστώς συρρίκνωσης καικατακερµατισµού µέσα από τις παγκοσµιοποιηµένες κοινωνικοπολιτικές καιοικονοµικές στρατηγικές πολιτιστικής παραγωγής και κατανάλωσης.

Ιδιαιτερότητα της συμμετοχής αποτελεί η συνύπαρξη διαφορετικών εκφραστικώνμορφών και τεχνών καθώς το παραστασιακό γεγονός εκφράζεται με μια πληθώρααισθητικών μορφών όπως: θέατρο, χορός, performance, όπερα, δρώμενα, δράσεις,παρεμβάσεις, εγκαταστάσεις, υβριδικές μορφές κτλ. Οι συμμετέχοντεςκαλλιτέχνες είναι σκηνογράφοι, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, χορευτές, performers,εικαστικοί κτλ., καλύπτοντας όλο το φάσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Αναλυτικές πληροφορίες: www.hellastheatre.gr,    www.pq.cz  Χορηγός Επικοινωνίας: ROCKHA Radio

Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου

Πειραιώς 206, 177 78, Ταύρος

T & F: +30 210 3303149

Hellenic Centre of the International Theatre Institute

206, Piraeus Str., TavrosAthens 177 78

T & F: +30 210 3303149
Email : itigr@otenet.gr , itigr@otenet.gr, office@hellastheatre.gr

Web: http://www.hellastheatre.gr/,  www.hellastheatre.gr, http://www.athensystem.gr/,  www.athensystem.gr

Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2015

Rockha Radio

June 23rd, 2015

No Comments

Comments are closed.